Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2014

GIẢ LẬP XEM VIDEO TRÊN GOOGLE CHROME

==GIẢ LẬP XEM VID TRÊN GOOGLE CHROME 29==

Ngoài cách xem vid thông thường, có thể kiếm thêm một số T bằng cách giả lập Ipad/Iphone/android cho Chrome.

Mở chrome => F12 => setting => Chọn Enable/user Agent => chọn ipad/iphone.
Fake IP => dán link android vào=> cày vid (giờ Vàng: 6h-8h sáng)

Lưu ý khi xem vid giữ nguyên bảng đó như trong hình, đừng tắt. Vì khi tắt là chrome trở lại bình thường như cũ, ko còn tác dụng. Chỉ sử dụng được 1 tab.Đăng nhận xét